Hva er Tankefeltterapi? 

 

TFT tar ikke bort evnen til å føle frykt eller redsel,
men intensiteten av det ubehagelige
.

 

                      

- kan lindre redsel, nedstemthet, negative tanker, negative følelser, mm.
- metoden er helt smertefri
- kombinasjon av meridianlære, kinesiologi og kognitiv terapi
- stimulering av punkter på kroppens energibaner med lett fingerbanking, 
  etter bestemte mønstre
- dette gjøres mens man tenker på det man har negative følelser for
- utviklet gjennom 20 års forskning av Dr. Roger Callahan Ph.D., USA
- er uten negative bivirkninger og uten bruk av medisiner
- kan brukes parallelt med alle andre behandlingsformer

 

                                                                                           

TFT bygger på en stimulering av meridian punkter i bestemte mønstre, avhengig av hvilen problem det gjelder.

Ved å tenke på problemet, samtidig som kroppens energisystem stimuleres ved lett banking på noen av kroppens meredianpunkter.

 

Callahan Tecniques-Thougth Field Therapy (CT-TFT) er utviklet av Dr. Roger Callahan, klinisk psykolog og med 50 års erfaring. Han har vært en førende utøver på flere felt og har hele sitt liv vært levende opptatt av nye og mer effektive behandlingsmetoder.

Callahan gjennomførte kurs i meridianlære og kinesologi. Deretter laget ham bro mellom  vitenskapene fra øst og vest. Dermed ble TFT en realitet. Det viste seg imidlertid fort at teknikken ikke var begrenset til behandling av fobier, men også for alle typer av intense følelser. Teknikken er utviklet slik at klienten selv skal lære teknikken for eget bruk senere. De får et redskap til eget bruk for resten av livet.

 

I kognitiv terapi rettes fokus på hvordan vi tenker og handler. Redsel og nedstemthet og andre negative følelsesmessige tilstander vedlikeholdes av negative tanker og uhensiktsmessig adferd.

Det hjelper ikke å be en nedstemt person om å få opp humøret, eller oppfordre en engstelig person til ikke å være redd. Men vi kan endre følelsene ved å endre tankene og adferden.

I tradisjonell kinesisk medisin  legges det vekt på meridianer, (energibaner).
Meridianenes oppgave er å fordele energi rundt i kroppen.
Når denne energiflyten blir blokkert oppstår det sykdom. Blokkeringen kan oppheves ved hjelp av akupressur.

Akupressur : Langs meridianene ligger hundrevis av akupunkturpunkt som perler på en snor. Et akupunkturpunkt er et lite område av huden som har betydelig mindre elektrisk motstand enn andre punkt. Punktet har også en høyere konsentrasjon av reseptorer som er sensitive for mekanisk stimulering.
Punktene blir også kalt for ”vindu” inn til kroppens energisystem og disse ”inngangsportene” kan benyttes til å gjenopprette kroppens fysiske og mentale helse.

Akupunkturpunktene kan stimuleres  på ulike måter. Den mest kjente er kanskje ved hjelp av nåler, men vi kan også bruke  trykk, massasje, varme, elektriske stimulering  eller ganske enkelt lett fingerbanking som vi benytter oss av innen tankefeltterapien.

En tankefeltterapi behandling går ut på at du blir bedt om å fokusere på problemet ditt samtidig som terapeuten stimulerer akupunkturpunktene ved hjelp av lett fingerbanking.

Hva er så problemet ditt? Her kommer samtalen inn og ved hjelp av spesielle spørsmålsteknikker og dialog mellom terapeut og klient prøver vi å finne fram til kjerneproblemet.

Det er ikke alltid like lett å sette ord på eller snakke om problemene. Fordelen med TFT er at dersom du ikke ønsker å gå i detalj om det som plager deg, så holder det at du tenker på det.

Hvordan virker det?  En hypotese er at når du tenker på  problemet eller visualiserer situasjonen du frykter, utløses stresshormon i kroppen.

Ved å stimulere akupunkturpunktene samtidig, balanseres det autonome nervesystemet.

Stresshormonene dempes og i likhet med akupunktur frigis endorfiner.

Når vi gjentatte ganger repeterer denne prosedyren (tenker på problemet samtidig som vi stimulerer akupunkturpunktene) så brytes til slutt forbindelsen mellom tanke og følelse.
Resultat: Du kan tenke på problemet ditt uten å få negative reaksjoner.

Når du kan se deg selv i den fryktede situasjonen eller tenke på det som er vanskelig – uten å kjenne på et fysisk ubehag, har du kommet et langt stykke på veg. Det viser seg også at når det mentale stresset er fraværende, kan du se på problemet med nye øyne.

De fleste problem er sammensatte og krever derfor mer enn en behandling.
Det er også meningen at du skal lære metoden selv.

Derfor selges TFT som en behandlingspakke som går over 5 ganger.

Det viser seg at klienter som er villige til å gjøre en egeninnsats mellom behandlingene har større sjanse for å komme hurtig i mål. (en fotballspiller blir ikke god bare ved å snakke med treneren)

Tankefeltterapi er helt smertefri og uten negative bivirkninger. Metoden kan benyttes av alle og er lett å lære. Når du først har lært metoden har du et redskap du har glede av resten av livet og du kan også hjelpe andre.

Behandlingsmetoden får innpass hos stadig flere ”skeptikere” og er nå i rask vekst over hele verden og blir benyttet av et økende antall yrkesgrupper.

Alt vi ser og hører kommer i bølger og frekvenser.

Tanker og følelser ser ut til å sitte lagret i et energifelt som oppstår når vi tenker. 
Som alle andre "felt" er dette feltet usynlig men med krefter til å påvirke noe som har tyngde og vekt, i dette tilfellet, hjernen. 

Dette Tankefeltet inneholder frekvenser med all informasjon om det vi tenker på, 
og informasjon som skaper den tilhørende følelsen.


På alle frekvenser kan det oppstå feil, som på en radio som skurrer. 
Negative følelser ser ut til å være frekvensfeil som har oppstått i noen av svingningene i tankefeltet.

Hjernen leser feilfrekvensen, og sender ut signaler til kroppen som skaper uro i kroppen.En person som er redd for slanger, vil føle ubehag og frykt bare ved tanken på en hoggorm
mens en annen person kan stå å se på en orm helt uten problemer.

Stress, sterke opplevelser eller medikamenter kan forstyrre "følelses" frekvensene våre,
og dermed utløse negative følelser.

Denne teorien brukes sammen med kunnskapen om at kroppen vår inneholder energibaner. Dette er gammel viten fra Østen, som også brukes i akupunktur.

Men i stedet for å sette nåler og «punktere» huden, bruker man i TFT akupressur, det vil si lett fingerbanking mot energipunktene.

Bankingen på energipunktene ser ut til å fin innstille feilfrekvensen.
Når den er blitt harmonisk, er man helt kvitt den vonde følelsen. Dette virker akkurat slik som en radio eller TV.
Ved skurr fin innstiller vi inntil vi hører at skurret er borte (radio) eller ser at det er borte. (TV) 

På kroppen fortsetter vi til vi føler at ubehaget er borte. Det er likheter på flere områder. Akkurat som det ikke spiller noen rolle hvor lenge skurret har vært på en radiokanal, ser det ikke ut til å spille noen rolle hvor lenge man har hatt.