Ditt problem?                                                                                            
Redsel og panikk kommer i mange forskjellige former.

 

Generalisert redsel:
   
En konstant følelse av redsel og uro uten noen identifiserbar grunn. 
 
Forventning:             
Assosiert med eksamener, intervjuer (jobb) m.m.
 
Sosial redsel:          
Sterkt ubehag i forskjellige sosiale situasjoner
 
Prestasjon:               
Ofte kalt "sceneskrekk", men kan gjelde alle typer oppgaver.
 
Panikk:                     
Akutt og alvorlig redsel som kan være koblet til en bestemt situasjon men som også kan opptre uten noen synlig eller forståelig grunn.        
                                                           
Redsel: 
TFT kan lindrer redsel relativt hurtig for de aller fleste og siden man hurtig lærer metoden selv, kan man alltid få hjelp på det perfekte tidspunkt.

Nedstemthet, depresjon, sorg og tristhet:
Ofte sammenlignet med savn etter partners død, oppbrudd av partnerskap, tap av arbeid, omstilling, pensjonering, foreldre/barn problematikk,  mm       


TFT kan og skal ikke fjerne savn, men det fjerner intensiteten på følelsen slik at den blir håndterbar eller forsvinner helt.
 
Negative tanker og handlinger:                                                
 
Negative handlinger manifesterer seg på mange måter, eks ved hygiene eller bakterier, overdreven håndvasking, overdreven lysslukking, rituelle adferdsmønstre, (de som skaper ubehag hvis de ikke utføres), osv
 
Det kan være overdreven panikk for at barn skal skade seg eller at man kan komme til å skade sine egne barn etc.
 
TFT kan lindre mange av disse handlingene.
Det viktige er at man får den enkelte til å tenke på hva som skaper disse negative tankene og handlingene.
 
Redsel for irrasjonelle ting:
 
En fobi er en irrasjonell redsel for noe man objektivt sett vet ikke er farlig.
De vanligste fobiene inkluderer å tale offentlig, høyder, å fly, å kjøre bil, ringe ukjente, medisinsk eller tannlegebehandling, dyr, insekter, edderkopper, åpne plasser, lukkede rom, gå på skolen og mange flere.. 
 
Hvis det å ta bort en substans, et objekt eller aktivitet leder til utvikling av ubehagssymptomer, er det nesten sikkert at en avhengighet er tilstede.
Slik avhengighet er ofte selvdestruktiv, individet er klar over dette,
men greier ikke å forandre adferden.

Enten pga trangen til den aktuelle substansen eller oftere, redselen for å slutte med noe som antagelig demper ubehaget.
Det ser ut til at den virkelige årsaken til nesten all avhengighet er redsel.
 
En sterkt ubehagelig følelse som midlertidig blir maskert med, eller beroliget, av en eller annen substans eller oppførsel. Tar du bort substansen en avhengig bruker får du nesten alltid en angstreaksjon til svar.

Avhengighet er ikke bare en dårlig vane, det er en angstdrevet behov for avspenning eller lindring av noe.
Brukermiddelet maskerer bare den vonde følelsen som nesten alltid kommer tilbake når middelet blir tatt bort.
 
Vanlige avhengighet gjelder bla. neglebiting, røyking, alkohol, gambling, shopping, mat (eks sjokolade), medisiner (eks smertelindring), stimulerende stoffer (Heroin, kokain, ecstasy.), og mange flere.

Siden TFT kan lindre mange former for uro eller ubehag kan vi vise til resultater til de aller fleste former for behandling av avhengighet.
 
Akutt sjokk:
 
TFT kan lindre og demper intensiteten i følelsen slik at den ikke blir lammende verken fysisk eller på hukommelsen. Det beste er kanskje at den enkelte selv kan fortsette selv der hjelperen ikke har lang tid.
 

 
Negativ kroppsfokusering:                                                                
 
Ved negativ kroppsfokusering, er ofte den verste hindringen å komme over redselen ved individets opplevelse av egen kropp.
Virkeligheten er ofte forvridd slik at en normal eller tynn person ser
seg selv som tykk.

Den viktigste årsaken til dette ser ut til å være redsel.  Vanligvis er behandlere opptatt av å få bort følelsen til den enkelte av å måtte ha kontroll.
 
Dette er slik vi erfarer det kun et resultat av en eller annen form for frykt som blir dempet ved å kontrollere spisingen sin totalt.
Dette samt redselen for at andre skal synes at man er for tykk kan behandles med TFT.
 
 
Prestasjonsredsel:
 
Akademisk, idrettslig og profesjonell prestasjon lider alle av en blokkering en eller annen gang. Ved kritiske tilfeller - eksamen, konkurranser, salgsforhandlinger, kan en slik blokkering være katastrofal.
 
TFT kan lindre denne panikken idet følelsen er tilstede. Problemet kan altså løses ved at vedkommende utfører behandlingen selv før eller under prestasjonen eller terapeuten kan fjerne panikken lang tid i forveien.

Dette betyr eks at metoden er velegnet til å fjerne irrasjonell nervøsitet ved store eller små idrettskonkurranser.
 
Stressmestring:                                                                                               
 
Alle opplever å være stresset på et eller annet tidspunkt i livet. Det kan ikke unngås i dag.
 
- Kortvarig stress kan gjøre oss mer handlekraftige.
- Langvarig stress kan imidlertid gi oss en del problemer.
 
Det er måten vi reagerer på stress på, som er dårlig eller bra. Negative stressreaksjoner opptrer
ofte som et resultat av langvarige psykiske og fysiske påvirkninger som ender i en ubalanse i kroppens autonome nervesystem.
 
Dette systemet består av 2 systemer, et som styrer økt aktivitet i kroppen og det andre som styrer aktiviteten når den blir roligere, slik som ved hvile, søvn, meditasjon etc. Disse to må være i balanse ved at de alternerer om å virke.
 
Blir det ene systemet, som oftest det aktive, for mye stimulert, resulterer det ofte i psykiske og fysiske utslag.
Vi kaller dette ofte stressrelaterte sykdommer. Ved objektive tester med hjerte/rytme variasjonsmåling med EKG(mer enn 500) har vi, bare i Norge, vist at TFT nærmest øyeblikkelig balanserer det autonome nervesystemet.

Dette fører til at vi ofte får meget hurtig virkning på problem som for høyt blodtrykk, for høy puls, for lav puls, inkontinens, hjerteflimmer, svimmelhet etc. Utbrenthet eller utladning, er en tilstand som vi ser oftere og oftere,
særlig i næringslivet og innen toppidrett.
 
Med dette uttrykket mener vi en person som ikke lenger føler at de har energi til daglige oppgaver, en generell følelse av tretthet, ingen motivasjon/inspirasjon mot kommende oppgaver og ofte gir dette en stigende følelse av depresjon.
 
For 10 år siden fant Dr. Callahan hvordan man enkelt kunne snu denne tilstanden ved å stimulere et par spesielle punkter på kroppen. I tillegg løser TFT intensiteten i de negative, ubehagelige følelsene som ofte dominerer i slike tilfelle.
 
Hyperaktivitet (ADHD):                                                                                     
 
Hyperaktivitet er en tilstand av en nærmest ukontrollerbar aktivitet som varierer i intensitet og varighet.
I dag er dette en tilstand som ofte blir "løst" ved å gi vedkommende RITALIN, et amfetaminlignende stoff som har en kraftig dempende effekt på mange ADHD-barn.

Dette stoffet brukes slik vi ser det på altfor
mange barn og det er ikke sjelden at det blir brukt helt ned i 6 års alder. I USA er det kjent at dette brukes helt ned i 2-års alder(!)og det er blitt et middel skoleungdom bruker som party-dop.
Også i Norge er vi begynt å få dette fenomenet.
 
TFT kan lindre mange med denne diagnosen. Det ser ut til at en balansering av det autonome nervesystemet har en god effekt på hyperaktivitet. 
 
Lese og skrive problemer, stamming, lærevansker. Alle disse problemene ser ut til å ha nær sammenheng med begrepene reversering, redsel og balanse i det autonome nervesystemet.