Angst.

Angst er i utgangspunktet et sundt varselssignal som advarer mot farer, men når angsten blir så sterk at den overtar styringen i livet ditt, blir det vanskelig.

Angst kan gi ulike symtomer, alt fra engstelse til panisk katastrofefølelse,
skjelving, hjertebank, kaldsvetting, hetetokter, svimmelhet, pustevansker,
spiseproblemer og muskelsmerter.

                                     

Noen opplever en konstant urofølelse.

Andre har mageproblemer.

Angst oppleves svært forskjellig i ulike situasjoner.

Angst gir ofte følelsen av maktesløshet, å ikke å strekke til, være udugelig eller ikke bli sett.

Fordi angst er ubehagelig, bruker mange krefter på å prøve å unngå de
angstfylte situasjonene.

Angst varsler om følelser du dytter bort eller ikke vet at du har.

For å komme ut av angsten, kan det derfor være lurt å jobbe med å ta
deg selv og følelsene dine på alvor.