Fobier.

Dette kjennetegnes ved at negative følelser utløses av bestemte situasjoner 
eller gjenstander som egentlig ikke er farlige.

Spesifikke fobier vil si at man opplever angst i møte med én helt bestemt
situasjon eller gjenstand.


Det kan dreie seg om redsel for:

- høyder
- fly
-
tunnel
- slanger
- edderkopper

- lyn og torden
- mørke
- hunder
- katter
- være alene

- frosker
- vann
- tannlege
- blod
- åpne plasser
- smerte
- smittestoffer
- rødme
- stamme
- snakke
- sykdomstegn
- sykdom
- ulykker
- døden
- åpne plasser
- fugler
- sprøyte
- telefon

 

Fobier kan oppstå av mange grunner og mange ganger aner vi ikke hvorfor vi får dem. Noen ganger ser det ut til at de er arvet, og andre ganger får vi det etter at vi har hatt en fæl opplevelse.
Felles for alle fobier er at vi er redde ved tanken på noe. Dette fører ofte til at vi ikke tør å gå steder hvor vi risikerer å møte det vi frykter, og det kan føre til at vi utvikler stadig mer frykt for flere og flere ting eller situasjoner.

Med TFT kan du bli kvitt redsel og negative følelsene. Det holder at du tenker på det du er redd for.
Frykten utløst først og fremst i tankene på det du frykter. TFT kan lindre stort sett alle typer av fobier.

Dette avhenger mest av om hvorvidt man får frem en ubehagelig følelse når man tenker på fobien sin. Dersom du er flau fordi du synes at fobien er svært rar eller unormal, behøver du ikke engang å fortelle hva det er, det holder å tenke på det. Mens du gjør det stimulerer vi med lett fingerbanking, noen punkter på energisystemet ditt og etter kort tid vil du sannsynligvis oppleve at intensiteten av frykten går nedover selv om du fortsatt tenker på det samme.

Redsel kan tappe deg for krefter, være årsak til lavt selvbilde, vanskelige relasjoner til andre, aggresjon ogfortvilslse. Fordi det er så lite kunnskap om disse plagene, er det mange som ikke skjønner hva som feiler dem, og derfor kommer de heller ikke til behandling. I stedet bruker de mye tid og krefter på å skjule lidelsen.

Hva kjennetegner disse plagene, hva skyldes de, hva kan du selv gjøre for å bekjempe dem - og hvordan kan du få hjelp?

Hva er redsel?

Det henspiller på følelsen av tilsnøring av hals og bryst som man opplever ved et angstanfall. Angst er noe mer og langt sterkere enn det vi til daglig kaller engstelse. I psykiatrien brukes begrepet ofte om panikkangstanfall - noe som kommer overraskende, uventet og hurtig og bokstavelig talt tar pusten fra den som opplever det. 

Den kan stige til maksimal intensitet i løpet av få minutter; hjertet banker, halsen snøres sammen, du hiver etter pusten, skjelver, svetter, blir kvalm eller svimmel, føler at du kommer til å besvime, at det prikker i huden, at du blir nummen, at du står ved siden av deg selv. 

De kroppslige symptomene er i seg selv skremmende nok, men i tillegg kommer bekymringene. Du aner ikke hva som skjer, men er overbevist om at du kommer til å miste kontrollen over handlingene dine - eller dø. Du føler deg fullstendig desperat og har en forferdelig følelse av at du holder på å bli gal.

Redselens mange ansikter:

Redsel som kommer som lyn fra klar himmel: opptrer ofte sammen med plassangst (agorafobi) og kan utløses av denne. Å begi seg ut i åpent lende, til vidstrakte plasser, store folkesamlinger, broer, høyhus eller kommunikasjonsmidler som buss, tog, båt eller fly - steder det kan være vanskelig eller pinlig å komme seg unna, kan gi en følelse av at hva som helst kan skje, at man er uten kontroll.

Angst for angsten kan bli til FOBI, og livet kan bli en strevsom vei for å unngå angstutløsende situasjoner. Fobier har oftest med bestemte dyr eller situasjoner å gjøre. Angstens styrke står ikke i noe rimelig forhold til situasjonen. Fordi man ikke greier å beherske angsten, forsøker man å unngå eller flykte.

Ved TVANGSLIDELSER får man tvangstanker; uønskede, tilbakevendende og ubehagelige tanker. Det kan være frykt for smitte, frykt for at ikke dørene er låste eller frykt for å begå sosialt uakseptabel handlinger. Tvangstanker behøver ikke å føre til tvangshandlinger, men de kan gjøre det. F.eks. kan frykten for smitte gjøre at man ustanselig vasker hendene, eller frykt for at ikke dørene er låste, til at man bruker mye av dagen på å sjekke dette.

Man vet at handlingene er både meningsløse og unødvendige, men angsten er så sterk, og dette er en måte man "tvinges" til å forsøke å mestre den på.

HYPOKONDRI er feiltolkninger av kroppslige signaler slik at man tror normale reaksjoner er tegn på sykdom.
Ordet hypokondri kommer fra gresk og betyr "under brystbrusken", dvs. partiet under ribbeina som den antikke medisin mente var lidelsens sete.

Hypokonderen har helseangst og frykter at han/hun har en alvorlig eller kronisk sykdom, selv etter grundige undersøkelser og forsikringer fra lege om at så ikke er tilfelle.

Angsten har negativ virkning på vedkommendes sosiale liv, både når det gjelder tid, krefter, penger, og ikke minst forholdet til andre mennesker som oppfatter hypokonderen som veldig masete.

Redsel kan også vise seg som såkalte SOMATOFORME LIDELSER, dvs. plager som ligner plager ved organiske sykdommer, uten at man finner organiske årsaker til dem. Det kan være funksjonslidelser som muskellidelser, fibromyalgi og smertetilstander.

Når vi gruer oss ordentlig for noe kjenner vi det på kroppen, som vondt i magen, svetting eller skjelving. Slike bekymringer gjør seg gjerne gjeldende i forkant av situasjoner hvor det skal presteres.
For noen mennesker er dette et daglig problem.


Sosial fobi, er en psykisk lidelse der personen er plaget av redsel for å gjøre ting sammen med andre. De vegrer seg for å snakke med andre og ønsker ikke å komme i sentrum for oppmerksomhet.

De er svært opptatt av å ikke virke dumme eller for ikke å bli flaue. For å unngå angsten prøver personen, så langt som mulig, å unngå sosiale situasjoner. Selv om personen selv forstår at redselen er ubegrunnet, klarer hun eller han ikke å roe seg ned.

TFT kan lindre disse plagene.


Hva heter det vi er redde for på fagspråket:

Her er noen av dem.

Åpne plasser       Agorafobi
Spisse gjenstander   Aikmofobi
Høye steder            Akrofobi
Katter                        Ailurofobi
Smerte                    Algofobi
Menn                       Androfobi
Andre mennesker       Antropofobi
Edderkopper              Araknofobi
Tordenvær                  Astrafobi / Astrapofobi
Være alene            Autofobi
Smittestoffer         Basillofobi
Torden                     Brontofobi
Anstenge deg         Ergofobi
Rødme                 Erytrofobi
Bli redd                      Fobofobi
Å stamme                  Fonofobi
Lys                 Fotofobi
Kvinner                   Gynefobi
Se blod                Hematofobi
Vann                  Hydrofobi
Høyder               Hypsofobi
Lukkede rom           Klaustrofobi
Synet av avføring      Koprofobi
Snakke                        Lalofobi
Være alene          Mysofobi
Lik                       Nekrofobi
Alt nytt                 Neofobi 
Sykdomstegn              Nosofobi
Mørket                    Nyktofobi
Alt mulig                Panofobi
Sykdom                Patofobi
Ild                      Pyrofobi
Spise                   Sitofobi
Ulykker                      Symbantofobi
Døden                   Tanatofobi
Late vannet til gal tid   Urofobi
Kjønnssykdommer   Venerofobi
Alt fremmed                Xenofobi
Dyr                             Zoofobi

Eller gå inn på http://www.fobier.net/