Depresjon - Nedstemthet:                                                                                                               

Nedstemthet innebære en fortvilet og/eller skyldbetynget sinnstilstand og sykelig nedtrykthet. Den forekommer i ulike grader, med og uten redsel.
 
Det kan være:
- Problemer i ekteskapet
- Problemer med barna
- Problemer med sjefen, kollegaer
- Økonomiske problemer.
- Negative opplever fra tidligere
- Energimangel
-
Kroppsfokusering
-
Nedstemthet hos barn og ungdom   

                                    


Felles for dette, er forskjellige former for redsel.

I tillegg ser det ut til at deprimerte mennesker har en omvendt polaritet i kroppen i forhold til de som kan se lyst på livet.
Med dette menes at deprimerte mennesker ser ut til å ha en omvendt lektromagnetisk tilstand i kroppen i forhold til de som er positive.

Dette har vi enkle prosedyrer for å forandre slik at det som regel er mulig å
se seg selv smile hjertelig igjen allerede i løpet av 1. time.
Dette kan ellers føles meget vanskelig for et menneske som er dypt deprimert. Depresjon er meget sjelden løst på like kort tid som fobier,
enkelte angstformer eller traumer.


Årsaken er den nedstemtes sammensatte natur.
Med TFT er det mulig å løse problemene helt uten medikamenter,
i de fleste tilfeller.

Nedstemthet er den psykiske lidelsen som forekommer hyppigst.

Omtrent 15 % av alle menn og 25 % av alle kvinner opplever depresjon en eller annen gang i løpet av livet.

Årsaker

Mange ulike mekanismer kan føre til fortvilelse og nedstemthet.
Disse er ikke fullstendig kjent ennå.
Vi vet at årsaken kan ha å gjøre med arv, sosiale forhold, psykologiske
mekanismer og fysisk-kjemiske forhold i hjernen.

De siste årene har de fysiske forklaringsmodellene fått mye oppmerksomhet.
Det viser seg at noen av de kjemiske signalstoffene i hjernen (serotonin, noradrenalin og dopamin) er med på å påvirke stemningsleiet vårt.

Et eksempel er at mangel på serotonin fører til symptomer på depresjon.
Hvis en øker mengden av serotonin i hjernen, lindres de depressive symptomene. Dette prinsippet er blitt benyttet i utviklingen av de nye antidepressive medisinene.

Vinternedstemthet kan skyldes mangel på sollys. De som har dette, er ofte sliten, trist, ukonsentrert mm. hver vinter eller høst,

gjerne samtidig med stort søvnbehov og sukkerhunger.
Dette er muligens forbundet med økte mengder av hormonet melatonin i kroppen. Melatonin regulerer kroppens døgnforståelse.

Nedstemthet etter fødsel rammer mellom 5 og 20 % av alle kvinner som har født. Symptomene kommer som regel i løpet av de første seks ukene etter fødselen.

Sykdomstegn

Symptomene på nedstemthet kan variere fra person til person og fra gang til gang. Ved de fleste tilfeller oppleves flere av disse symptomene: 

    - Følelse av å være trist og nedstemt.
- Tap av interesse for aktiviteter som pleier å være lystbetonte.
- Slapphet.
- Tretthet.
- Manglende initiativ.
- Manglende appetitt.
- Vekttap.
- Liten lyst på sex.
- Skyldfølelse og selvbebreidelser.
- Redusert selvtillit.
- Konsentrasjonsvansker og ubesluttsomhet.
- Tidlig oppvåkning om morgenen, gjerne et par timer tidligere enn        vanlig.