Flyskrekk.

Er du redd for å fly?  Da er du en av mange. En landsomfattende undersøkelse viser at 5% aldri flyr. 24% er alltid litt redd. 46% er bare litt redd, og 8% er så redd at det klassifiseres som flyfobi.

                                  

Flyskrekk er en spesifikk fobi på samme måte som klaustrofobi og høydeskrekk. For noen kan det spores tilbake til en skremmende flytur,
men i de fleste tilfellene er forklaringen mer sammensatt.

Noen er redd for at det skal skje noe teknisk galt med flyet,
eller at kapteinen eller flygelederen ikke har kontroll.

Andre er trygge på dette men er redde for å være innestengt i en lukket kabin. Noen har høydeskrekk, andre er redd for turbulens.

Noen er bare redd ved avgang og slapper av når flyet er i luften, mens andre igjen er redde i luften og slapper av så snart flyet går inn for landing.

De skremmende tankene om hva som kan gå galt følges av kroppslige angstreaksjoner som pustevansker, hjertebank, svette, svimmelhet eller følelsen av å besvime.

En undersøkelse har vist at det er over dobbelt så mange kvinner som menn som lider av flyskrekk. Noen forklarer dette med biologiskereaksjonsmønstre. Før var det slik at kvinnene skulle forsvare barn og hjem og måtte oppfatte faresignaler og trusselbilder lett –mennene dro ut i krigen og måtte lære seg å undertrykke sine følelser og frykt.

Selv om mye er endret i vår tid er det biologiske fortsatt  i oss.

Kvinner blir også mer redd for å fly etter at de har fått sitt første barn. Bindings-, ansvars- og beskytterrollen er mye sterkere hos kvinner enn hos menn. Det gjelder også blant flyvertinner,og det hender at de ber om å bli satt på bakken en periode etter at fødselspermisjonen er over. Litt av forskjellen kan også skyldes at det er en underrapportering blant menn. Menn har ikke så lett for å innrømme at de er redde. Erfaringene fra flyskrekk kurs er at menn er mer villige til å innrømme sin frykt først når de er kommet til værs. (noe som tyder på at frykten er undertrykt)

Mens kvinners oppførsel i luften samsvarer med det de har fortalt på bakken.

Hvordan takles flyskrekken?

Noen forsøker å bekjempe frykten ved å konsentrere seg om helt andre ting. Noen må sitte på en spesiell plass i flyet, f.eks. midtgang, nødutgang, foran eller bak. Enkelte tyr til alkohol eller beroligende medikamenter ( noe som bare virker mot sin hensikt). Mens andre igjen unngår helt å fly.

Hvilken hjelp kan jeg få?

Det kommer an på hvor sterk flyskrekken din er. Du er kanskje engstelig fordi du flyr sjelden og føler at du ikke vet nok om fly og flysikkerhet, da kan du ha god nytte av å gå på et flyskrekk kurs. Målet der er å øke flytryggheten ved at du får kjennskap til alt som skjer rundt en flyvning. Du får bl.a. undervisning av tekniker, kaptein, kabinpersonale og gruppesamtale med psykolog / psykiater. Filosofien er at du må konfronteres med problemet ditt og kurset avsluttes med en ”eksamenstur” .

Hvordan kan tankefeltterapi (TFT) hjelpe deg?

Er flyskrekken din en  FOBI  derimot, er det begrenset hvor mye hjelp du får av å snakke. Nettopp fordi  fobier er irrasjonelle. Du VET at det ikke er farlig, men angsten er lagret i kroppen som en ubevisst refleks og kommer uansett hvor mye du stritter imot.

I tillegg føler du deg kanskje dum, som er redd for noe du vet ikke er farlig.

I en slik situasjon kan du få god hjelp av tankefeltterapi.

Hvorfor lystrer ikke kroppen min når jeg sier til meg selv at dette ikke er farlig?

En teori er at senteret for logikk og forståelse befinner seg i venstre hjernehalvdel, mens senteret som tolker emosjonene, sitter i høyre hjernehalvdel, og en årsak kan være manglende ”kommunikasjon” mellom disse sentrene i høyre og venstre hjernehalvdel.

Dr. Callahan (grunder av TFT) har utviklet sin egen teori etter å ha sett de utrolige resultatene som er oppnådd med tankefeltterapi.


Callahan antar at emosjonene - i likhet med organene - er forbundet med meridianene.

Og at årsaken til alle negative emosjoner skyldes en
perturbasjon i tankefeltet som i sin tur forårsaker
en forstyrrelse i kroppens energifelt.  

Forstyrrelsen gjør at hjernen feiltolker informasjonen
og reagerer deretter. 
 


Dette er en helt ny måte å tenke på når det gjelder psykoterapi og det kan være vanskelig å forstå for mange. Men resultatene taler til fordel for denne nye teorien.

NB! 
TFT tar ikke bort evnen til å føle frykt eller angst og det kan selvfølgelig skje ting i ettertid som gjør at du blir redd igjen.

Derfor inngår det i en TFT behandling, et minikurs i hvordan du kan hjelpe deg selv.

Du kan bruke metoden på deg selv når du trenger det og dermed kan du raskt ta kontroll over situasjonen. Du får et verktøy du kan bruke resten av livet.

Det er helt unødvendig å gå rundt med ”frykter” nå når vi har denne metoden for hånden.

Flyskrekk kan være et stort hinder både for deg selv, din familien, dine venner, i jobb sammenheng,  osv.

Du KAN faktisk gjøre noe med det!