Er du redd for å kjøre gjennom tunneler?

Det bygges stadig nye tunneler, både gjennom fjell og under sjø.
På Vestlandet finnes både verdens lengste veitunnel og Europas lengste
undersjøiske tunnel. Mange er redde for å kjøre gjennom tunneler fordi de
får angstreaksjoner, men det finnes gode teknikker for å mestre angsten.

Noen kan bli engstelige og føler at de ikke har kontroll når de ferdes i tunneler og over høye broer, i høye hus og i fly. De aller færreste av oss har opplevd noen ”ytre fare” i slike sammenhenger, redselen kommer innenfra og skyldes våre egne tanker om alt som kan skje:

Forestillinger om tunneler som rasersammen og stenger oss inne,
broer som kollapser, hus som brenner, fly som styrter.

I vårt land bygges det stadig nye tunneler, både fjell-
og undersjøiske tunneler. 

På Vestlandet finnes bl.a. verdens lengste veitunnel
(Lærdalstunnelen 2 450 m) og Europas lengste
undersjøiske tunnel, Bømlafjordtunnelen, som er 7 820 m lang og
med laveste punkt på 260 m under havoverflaten.

                      

For personer som bor slik til at de er avhengige av å kjøre gjennom fjell- eller
veitunneler for å komme til og fra arbeidet sitt for eksempel, kan tunnelangst bli et virkelig handikap hvis de ikke får gjort noe med den.

Hvordan oppleves den?

Mange beskriver tunnelskrekken som om veien foran dem snevrer seg sammen. De får hjertebank, føler at de ikke får puste, blir iskalde på hendene – og deres eneste tanke er å komme seg ut av tunnelen så fort som mulig. 

Alle disse tankene kan føre til en situasjonsbetinget angstreaksjon med hjertebank, rask pust, innsnevret syn og kaldsvette.
Når man ikke har kontroll over de kroppslige reaksjonene, kommer også angsten for at man skal miste kontrollen over handlingene sine og
bli gal – eller dø.

Kan alle rammes av dette?

Alle kan oppleve ubehag. men stort sett er det bare de som har opplevd et angstanfall tidligere som får virkelig angst i slike situasjoner.
Imidlertid kan nye angst- eller panikkanfall oppstå i stress-situasjoner,
som i en tunnel, og på denne måten være starten på senere
forventningsangst knyttet til tunnelkjøring.

Hvorfor får man disse reaksjoner nettopp i tunneler?

Til grunn for at tunneskrekk ligger en ubearbeidet angst som man har fått med seg et eller annet sted på veien gjennom livet.
Noen har en arvelig sårbarhet for å reagere
med angst, andre har opplevd uventede og skremmende ting – og hos noen kan den latente redselen være en kombinasjon av arv og opplevelser.

Angstanfall som kommer plutselig, utvikler seg til forventingsangst
(angst for angsten).
Tanken på at angsten kan komme igjen i lignende situasjoner hvor man ikke har kontroll eller mulighet for å unnslippe (som i en tunnel eller et fly)
kan resultere i at man prøver å unngå det man frykter.

Slik unngåelse kan føre til begrensning av aktivitet og utfoldelse –
og i verste fall til sosial isolasjon.

I 1999 ble øya Stord utenfor Bergen knyttet til fastlandet via et storslått
vegprosjekt med hengebroer og den undersjøiske Bømlafjordtunnelen.


At denne veitunnelen går under sjøen, kjennes ekstra skummelt for mange som tenker på hva som kan skje om det blir jordskjelv, om tunnelen bryter sammen under tyngden av alt vannet over, om det blir kollisjon og brann i tunnelen, eller vannet plutselig kommer fossende inn og fyller den?

Mange er avhengige av å kjøre ofte gjennom tunnelen, kanskje flere ganger for dag. 

Med TFT kan du bli kvitt negative tanker og følelser i helt trygge omgivelser.
Det holder at du tenker på det du er redd for.
Redselen utløses først og fremst i tankene på det du er redd for.


Dette avhenger mest av om hvorvidt man får frem en ubehagelig følelse når man tenker på sin tunnelangsten.

Mens du gjør det stimulerer vi med lett fingerbanking, noen punkter på energisystemet ditt og etter kort tid vil du sannsynligvis oppleve at intensiteten av tunnelredselen går nedover selv om du fortsatt tenker på det samme.