Forventninger til TFT.                     
                     


TFT (Tankefelt Terapi) kan lindre mange former for psykiske plager

 
Redsel, panikkanfall og nedstemthet behøver vanligvis gjentagende 
behandlinger over en periode for å sikre et godt og varig resultat.
Oppfølging er vesentlig for å oppnå et godt resultat.

 

Her følger de vanligste stegene for deg som vurderer vår behandling av disse problemene:

 Klarlegging av problemet.

 •   Hvordan og når problemet oppsto (hvis kjent) 

 •   Graden av alvorlighet   Hvordan begrenser dette deg 

 •   Hva slags behandling har du prøvd tidligere 

 •   Leger eller terapeuter, navn og lengde på behandling 

 •   Din oppfatning av utbytte 

 •   Forhold, steder, omgivelser og avstander som skaper problem 

 •   Medikamenter du har tatt mot problemene 

 •   Medikamenter du har tatt nylig.

 •   Hvor mye, hvor ofte ? 

 •   Navn og adresse på den som skriver ut disse. 

 •   Behandlings prosedyre

 •   Ubehag ved å tenke på et problem 

 •   Hoveddelen av oss mennesker får ubehag når vi tenker
  på problemene våre.

 

 

Det første steget er å behandle følelsen av ubehag ved bare å tenke på problemet eller ubehaget.

Det er et stort steg fremover når du ikke lenger kan føle ubehag ved å tenke på et problem.

 

Det har vært kjent i årevis at når vi tenker på et problem vil hjernen og kroppen vår reprodusere eksakt det samme som skjer når vi er i den aktuelle situasjonen, men i noe mindre grad. Dette fenomenet gjør det mulig for oss å behandle deg uten at du behøver å være i den virkelige situasjonen. På denne måten kan du bli behandlet uten at du utsettes for meget sterkt følelsesmessig ubehag.

Når du ikke lenger føler ubehag betyr det ikke nødvendigvis at du er kurert for et problem men at det i hvert fall er en klar og oppmuntrende forbedring. Behandlingen har grunnleggende forandret et fundamentalt aspekt av problemet ditt. 

Hvis du opplever ubehag bare ved å tenke på et problem er det sannsynlig at du får enda mer ubehag hvis du engasjerer deg direkte i problemet. Hvis du ikke merker ubehag etter behandlingen betyr det at noe har forandret seg vesentlig.

Føler ingenting når jeg tenker på problemet (før behandling)

 

Hvis dette skjer er det sannsynlig at du fortrenger følelsen, dvs. at den automatisk blir holdt utenfor din bevissthet.

Du gjør ikke dette med vilje, og kan ikke noe for det. Det hender noen ganger med mennesker som føler at det ikke er noe å gjøre med problemet, og de prøver derfor å lukke problemfølelsen fra å komme frem.
Over tid går dette over til å bli en automatisk respons slik at oppmerksomheten på følelsen blir borte.

En følelse i slike mennesker kommer ikke frem før den blir særdeles sterk.

                 
Er behandlingseffekten varig? 

 

Vi kan aldri vite 100 % sikkert at du er kvitt problemet ditt før du tester det i den aktuelle situasjonen.
 

Behandling av det underliggende problem .

Når vi repeterer behandlingen, hjelper vi den underliggende hovedårsaken til problemet, slik at vi ved gjentagende behandlinger vanligvis vil problemet avta over tid. 

Behandlingen er altså ikke bortkastet selv om ikke behandlingen skulle vare.

Noen mennesker bruker naturlig lengre tid enn andre på å bli bra.

Hvis du kommer ut for spesielle problemer eller komplikasjoner er det gode sjanser for at vi kan ta hånd om det på en god måte.  Behandlingens lengde.
For en stor majoritet av pasientene har det vist seg at 5 behandlingsganger er tilstrekkelig.

Det mest typiske er at dette spenner over en periode på et par måneder. 

Den første timen er det normalt mer prat enn ved senere behandlinger. Jo mindre prat, jo mer behandling. De fleste av disse problemene er av irrasjonell karakter og vi ser det slik at det er meget vanskelig å fjerne irrasjonelle problemer ved rasjonell prat. Dette kjenner vi fra de fleste konvensjonelle terapier og vi vet at behandlingstiden her ofte er meget langvarig og med begrenset suksessgrad.


Vi vet at mange er vant til fra andre behandlingsformer å snakke mye, men vi har funnet en mer effektiv måte å hjelpe deg på. Enkelte ganger er det selvfølgelig riktig å bruke mer tid på samtale enn vanlig for å klarlegge problemenes omfang.

Den første behandlingen foregår vanligvis i ca 1 1/2 time.

Deretter er resten avhengig av hvilken fremgang du fikk første gangen. 


Behovet for objektivitet.

Du må ikke hjelpe behandlingen ved å si at du føler deg bedre hvis du faktisk ikke gjør det. 

Motsatt må du ikke nøle med å si at du føler deg bedre hvis du gjør det.

Noen mennesker er redd for å innrømme at de føler seg bedre fordi de er redde for å miste den følelsen. 

Viktig ! Du er verdens eneste ekspert på dine egne følelser! Bare du vet helt sikkert.

Din rapportering viser vei under behandlingen og derfor er det viktig at du strever etter å være så objektiv og nøyaktig som mulig for at behandlingen til enhver tid skal være mest mulig effektiv.
 
Et problem om gangen. 

Prøv å fokusere på det problemet som blir behandlet til enhver tid. Unngå å skifte fokus til fremtidige mulige problemer eller andre problemer du har, det vil bare forvirre situasjonen.

Å forstå det som hender under behandlingen. Menneskets tanker ser ut til å ligge som informasjon i bølgeform. Når vi tenker lager vi bølger som beveger seg ut av hodet vårt.


Dette er ikke rarere enn når vi hører noe på radio, det er jo bølger som blir oppfanget av ørene våre, deretter analysert og oversatt til det vi forstår som lyder.

I 1998 ble det ved Princeton University presentert forskning fra 10 millioner forsøk som beviste at tanker beveger seg i bølger eller energifelt, ut av hodene våre. Du kan lese om dette i Illustrert Vitenskap nr.4-98.

Det samme skjer når vi ser på noe. Det er bare lysbølger som treffer øynene våre for deretter å bli analysert av de bakre områder av hjernen vår. 
Da oppfatter vi det som former, farger etc. Farger atskiller seg kun fra hverandre ved at bølgene de avgir kommer i forskjellig frekvens.


Alle bølgefrekvenser kan få frekvensforstyrrelser. Skjer dette når vi hører på en radio, hører vi det som skurr. Når det oppstår frekvensforstyrrelser i tankebølgene våre får hjernen feil informasjon inn og den sender da som resultat feil beskjeder ut, i form av elektriske og kjemiske impulser eller hormoner.


Dette kan føre til engstelse, nedstemthet, fortvilelse mm.

Disse frekvensforstyrrelsene ser altså ut til å være den grunnleggende årsaken til alle typer av irrasjonelle følelser. 

Vår behandling er kort sagt en fininnstilling av disse feilfrekvensene. Dette gjør vi ved å stimulere punkter på energibanene dine ved lett fingerbanking.

Dette skjer i en spesiell rekkefølge avhengig av hvilket problem som blir behandlet. 

Siden frekvensforstyrrelsene bare kommer frem når du tenker på en spesiell måte er det helt avgjørende at du tenker på problemet ditt under behandlingen. Vi kan ikke fjerne noe som ikke er tilstede. Det som skaper ubehaget er normalt bare tilstede når du kjenner ubehaget. 

Vi ser daglig at denne teorien må være i nærheten av det som faktisk skjer og enhver teori?s sannhetssannsynlighet bestemmes kun av resultatene man får.

 


Må jeg eksponere meg for det jeg frykter? 

De fleste mennesker, inklusive de fleste psykologer og psykiatere, antar at det beste er å tvinge seg til å gjøre det du er redd for gang etter gang, for langsomt å kunne mestre problemene bedre enn tidligere.
Dette er nå, for de fleste, et tilbakelagt stadium da TFT viser klart at det kun er nødvendig å eksponere seg for de situasjonene man er redd for,

i tankene .

Dette i seg selv gjør at langt flere mennesker nå vil tørre å søke behandling da det ikke lenger vil virke som tortur å gjennomgå behandling.

Vi vil ikke at du skal teste om problemet er borte før du virkelig føler at du er fri for ubehag ved tanken på å teste det. 

 Medisinering.

Det er mange problemer forbundet med medisinering. For det første, selv medisiner som virker, maskerer bare problemet, de kurerer meget sjelden.

Det er bi-effekter som er kjent og det er bi-effekter som ennå ikke er kjent. Deretter kan det være avhengighetsproblemer som gjør at du får det verre enn du hadde før du begynte behandling.
Vi har funnet at hvilken som helst medisin eller aktivitet som maskerer.
oppmerksomheten av angst, sannsynligvis fører til avhengighet av psykologisk karakter. 

Vi er ikke motstandere av medisinering men som det er ved større operasjoner, bør du prøve andre metoder først.


Antidepressiva er først og fremst blitt populære av to grunner. Det ene er at medisinindustrien slår fast at medisinering virker fortere (og bedre) enn psykoterapi, og dette er selvsagt viktig for bl.a. forsikringsindustrien i USA. 

Det andre er at teorien bak baseres på noe de hevder er en sannhet. Ved angst og depresjoner kan det være en strukturell feil i hjernen som lager ubalanse i hjernens kjemiske miljø. Det er meget lett å forstå det ulogiske en slik påstand. 


For det første baseres denne forskningen hovedsaklig på døde mennesker og man henviser bla til forandringer i nivået av Serotonin i hjernen hos disse.

Medisinindustrien tjener milliarder på at de har greid å få mange primærleger til å tro at det er bevist at depresjon/angst er en fysiologisk sykdom. Dersom det skulle være riktig at det er grunnet en strukturell feil i hjernen burde man være redd hele tiden uten at det var avhengig av hva man tenkte på.

 

Nesten alle som har hatt angst vet at hva man tenker på i høy grad betyr noe.