Hva er et "TankeFelt"?                                                                                                                            

Et felt, i vitenskaplig forstand, er "en usynlig sfære av påvirkningskraft", hvor magnetiske felt og gravitasjonsfelt er kjente eksempler.
I dette tilfellet når vi tenker på en situasjon, blir et tankefelt (en manifestasjon av kroppens energisystem) aktivt.

Tankefeltet har altså blitt fininnstilt til den spesifikke tanken.
Kroppen svarer på denne påvirkningen ved å reprodusere, mer eller mindre, de hormonelle, kjemiske og kognitive aktiviteter som oppstår når vi er i en virkelig situasjon.
 


Hvis Tanke Feltet inneholder "støyfrekvens" vil kroppen svare på en feilaktig måte. 
Eks. vil en med høydeskrekk kunne føle en intens redsel og nesten få panikk bare ved å tenke på å klatre et par steg på en stige, noe som for andre ikke er det minste problematisk.

Hva er Støyfrekvens (eller forstyrrelser)?

Den aktive kraften bak den nervøse, hormonelle, kjemiske og kognitive aktiviteten som er forbundet med negative følelser.

Slik aktivitet er ikke den fundamentale grunnen til negative følelser; det er "støyfrekvensen" på tankefeltet som er den fundamentale grunnen.

Fininnstilling av "støyfrekvens" har derfor en KO - effekt, de vender disse aktivitetene tilbake til det normale med et konsekvent fravær av negative følelser.

Hva er Psykologisk Reversering (pr)?

En tilstand som blokkerer naturlig heling og hindrer ellers effektiv behandling i å virke. 
Den psykologisk reverserte tilstanden er vanligvis fulgt av negativ holdning og selv sabotasjeaktig oppførsel.

I dagliglivet er psykologisk reversering ofte kjent som "psykologisk blokkering" som hindrer oss fra å klare visse oppgaver med letthet. TFT tilbyr rask og enkel behandling mot dette problemet

Er TFT smertefullt på noen måte?

Nei.

Ingen nåler eller andre instrumenter blir brukt, heller ikke behøver du å snakke lenge om problemet ditt,
noe som i seg selv kan skape betraktelig stress og ubehag.

Hvordan skjer behandlingen?

Pasienten blir først spurt om å tenke på det spesielle problemet som plager ham elle henne.
Deretter blir man spurt om å kvantifisere følelsene på en skala fra 1 til 10, hvor 10 representerer maksimum ubehag.

Deretter blir man bedt om å banke lett med fingrene på kroppen sin på
spesielle punkter, eller energipunkter, i en spesiell rekkefølge.


Etter behandlingen blir pasienten spurt om hva de føler når de tenker på problemet sitt igjen, så klart og negativt som mulig. Det typiske er da at pasienter svarer at de ikke føler ubehag i det hele tatt ! 
På dette tidspunktet er pasienten helt fri for det problemet de hadde bare kort tid tidligere.

Kan TFT anvendes på barn?

Ja.
Barn er særlig mottakelige for, og faktisk gleder seg over, behandlingen. Enkelheten og sikkerheten til TFT gjør den spesielt passende for nervøse barn som kanskje finner konvensjonelle tilnærmingsmetoder støtende.

Hva er en TFT algoritme?

Algoritmene er bestemt gjennom bruk av TFT diagnostiske prosedyrer, og er presise behandlingssekvenser som har vist seg å ha en kurerende virkning når de blir brukt mot spesifikke problemer.

Har TFT noen bieffekter? 

Med bi-effekter mener de fleste negative bi-effekter. Svaret er ganske enkelt "nei".

Hva er Voice Technology ?

I 1986 oppdaget Dr. Callahan at stemmen inneholder en kode som viser den spesifikke grunnen ("støyfrekvens" i Tanke Feltet) til problemet som oppleves. Denne unike teknologien kan trekke ut den relevante informasjonen fra stemmen, idet den bruker en holografisk bildeskapende prosedyre.

Den spesifikke sekvensen for en full behandling kan deretter bestemmes. VTTM tilbyr muligheten for en tidligere ukjent terapeutisk prosedyre innen psykologisk medisin, behandling skjer ved bruk av telefon.

Hvor lenge varer effekten?

Når alle aspekter eller komplekse forhold ved et problem er behandlet, dvs at alt "skurr" er borte fra Tanke Feltet. Mary, Dr. Callahan?s første tilfelle som ble behandlet med TFTTM, er fortsatt kvitt den alvorlige vannskrekken, 19 år senere.

Jeg har hørt at "energi gifter" kan ødelegge en ellers vellykket behandling. Hvorfor?

Den eksakte grunnen er ukjent, men det er klart ut fra erfaring at når en person som har hatt en vellykket behandling blir utsatt for spesielle giftstoffer, vil det opprinnelige problemet kunne gjenoppstå.
I det giften blir identifisert og eliminert, kan problemet nok engang bli kurert og forbli det.

Individet behøver ikke å være allergisk overfor giftstoffet men kan være sensitiv til effekten det har på
Tanke Feltet. Slike giftstoffer er ofte "naturlige", eks. plantekjemikalier som brukes til å avvise insektangrep.