Pris på behandling.

TFT (Tankefeltterapi) Behandling/opplærings pakke.          Kr. 4300,-

Jeg vil anbefale å ta en pakke på 5 behandlingstimer.

Pakken består av kartlegging, behandling og opplæring av TFT.
Hos meg får du også opplæring i hvordan du kan behandle deg selv.

Grunnen til at vi velger å lærer dette vekk, er at TFT virker best når man har angst, er deprimert, er redd for noe. Den negative følelsen er ikke alltid tilstede når klienten er til behandling på mitt kontor, men kan komme om
ettermiddag, kveld, helger, ferier osv.

Du får et unikt verktøy til emosjonell avspenning som du kan bruke ved behov.  Dersom klienten ønsker eller har behov for flere timer utover pakken betales dette pr. gang.

Selv om jeg anbefaler behandlingspakken, er det fullt mulig å bare ta enkelttimer.Ofte bestemmer klientene seg for hva de ønsker etter første behandlingstime.

Enkelttime TFT - 90 min. (Kartlegging og behandling.)          Kr. 1000,-

Ønskes flere timer med behandling er prisen pr. time:           Kr.  850,-

Enkelttimer må betales kontant eller med vipps til 41284222.

Minibank i etasjen under. 

I
ntroduksjon og kartlegging (30 minutter)  Kr. 400,-
Jeg foretar en enkel demonstrasjon av hvordan TFT virker.
Det gjøres også en kartlegging av områder klienten ønsker hjelp med,
samt mulige underliggende årsaksforhold.

Vilkår for avbestilling:
Behandlingen kan avbestilles inntil 24 timer før med full refusjon.
Ved avbestilling mindre enn 24 timer, betales et gebyr på kr 500,-, for introduksjon/kartlegging kr 200,-